Alates 1. jaanuarist 2021 liikusid sihtasutuse Archimedes tegevused Haridus- ja Noorteameti koosseisus tegutsevasse Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri.


From the 1st of January 2021, the activities of the Archimedes Foundation were transferred to the Education and Youth Board.